Arhiva autorului: European Investment Fund

Managerii de fonduri de private equity si venture capital sunt invitati sa aplice pentru finantarile de 400 mil. euro din PNRR

• Circa 20 de fonduri private equity vor fi finantate in urma lansarii apelului de selectie

Bucuresti, 26 iulie 2022 – Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si Fondul European de Investitii anunta lansarea apelului pentru selectia intermediarilor financiari pentru alocarea de resurse din Fondul de Fonduri pentru Redresare („Recovery Equity Fund” sau „REF”), o investitie finantata printr-o contributie de 400 milioane euro din Componenta 9 a PNRR, intitulata „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare”.

Apelul este disponibil la pagina dedicata pe site-ul Fondului European de Investitii la https://www.eif.org/what_we_do/resources/rrf-romania/index.htm, iar aplicatiile se primesc in mod continuu incepand cu 15 august 2022 pana in decembrie 2025 la adresa de email ref@eif.org.

Apelul este destinat echipelor de management de fond, incorporate sau nu la data depunerii aplicatiei. Selectia va fi efectuata de catre expertii Fondului European de Investitii, conform criteriilor si procedurilor proprii care sunt descrise in apel, iar fiecare propunere de alocare va fi supusa aprobarii Comitetului de Investitii al REF. Apelul nu se adreseaza companiilor interesate de a obtine investitii de capital – acestea vor putea solicitaulterior de la intermediarii selectati.

Cu ocazia lansarii apelului, ministrul investitiilor si proiectelor europene, Marcel Ioan Bolos, a declarat: „Lansarea selectiei intermediarilor financiari in cadrul instrumentului de investitii de tip equity din PNRR reprezinta o etapa esentiala atat in vederea atingerii urmatoarelor jaloane relevante din PNRR, cat si, mai important, in atragerea de resurse pentru investitii in IMM-uri, intreprinderi cu capitalizare medie si proiecte de infrastructura (de ex. eficienta energetica sau energie regenerabila). Beneficiind de expertiza partenerilor de la Fondul European de Investitii, ne dorim ca in curand noi fonduri de equity sa investeasca in economia romaneasca si sa se creeze noi povesti de succes prin aceste instrumente financiare.”

Conform strategiei de investitii anexate la contract, intermediarii selectati se vor obliga ca o suma cel putin egala cu suma totala angajata de catre FEI cu finantarea din PNRR sa fie investita in Romania, in IMM-uri, midcaps (intreprinderi cu pana la 3 mii de salariati) si proiecte de infrastructura (de ex. eficienta energetica sau energie regenerabila) sau transfer de tehnologie din Romania. Investitiile se vor putea face sub forma de equity (capital) si quasi-equity (tipul de finantare care se claseaza intre capital si datorie, avand un risc mai mare decat datoria senior si un risc mai mic decat capitalul propriu, de ex. imprumuturile convertibile).

Angajarea resurselor din PNRR catre fonduri trebuie sa aiba loc pana la mijlocul anului 2026, conform jaloanelor asumate in PNRR. Se estimeaza ca se vor aloca resurse catre aproximativ 20 de fonduri de equity nationale sau regionale, inclusiv fonduri de private equity, venture capital, mezzanin, transfer de tehnologie, fonduri de pre-IPO sau de infrastructura. Finantarile se vor acorda cu respectarea regulilor de ajutoare de stat descrise in apel si, dupa caz, in scheme de ajutoare de stat, cu respectarea regulilor privind aplicarea principiului „do no significant harm” (a nu prejudicia mediul in mod semnificativ).

Despre Fondul European de Investitii:

Fondul European de Investitii este o institutie financiara europeana, parte din Grupul Bancii Europene de Investitii. Misiunea FEI este de a contribui la atingerea obiectivului Uniunii Europene de a sprijini microintreprinderile si intreprinderile mici si mijlocii din Europa. FEI sprijina IMM-urile sa acceseze finantare, sa creasca, sa inoveze, sa se digitalizeze si sa fie competitive in economia „verde”. FEI dezvolta instrumente de capital de risc, garantii si instrumente de microfinantare, utilizand atat resurse proprii, cat si fonduri incredintate (intre altii) de Uniunea Europeana, Banca Europeana de Investitii sau statele membre ale Uniunii Europene.
Pentru multe informatii despre FEI, accesati site-ul www.eif.org

 

Despre Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR):

Planul National de Redresare si Rezilienta, aprobat in octombrie 2021 de Consiliul Europei, are un buget total de 29,2 miliarde euro. Romania va putea obtine din partea Uniunii Europene 14,2 miliarde euro sub forma de finantari nerambursabile si 14,9 miliarde euro sub forma de imprumuturi prin PNRR in cadrul Mecanismului pentru Redresare si Rezilienta. Aceasta finantare va sprijini implementarea masurilor esentiale in materie de investitii si reforme cuprinse in PNRR si va contribui in mod crucial la iesirea Romaniei mai puternica din criza actuala.

PNRR se bazeaza pe sase piloni, astfel incat sa acopere nevoile Romaniei si sa urmareasca concomitent prioritatile Uniunii Europene, respectiv: tranzitia verde, transformare digitala, crestere inteligenta, coeziune sociala si teritoriala, sanatate si rezilienta si politici pentru generatia urmatoare. Planul include masuri privind transportul durabil, educatia, sanatatea, renovarea cladirilor si digitalizarea administratiei publice.

Componenta 9 a PNRR, denumita „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare”, include o serie de reforme si investitii menite sa consolideze mediul de afaceri din Romania, intre care si „Investitia 2 – Instrumente financiare pentru sectorul privat”. Investitia 2 include mai multe subcomponente sub forma de instrumente financiare, in valoare totala de 1,25 miliarde euro, inclusiv crearea Fondului de fonduri de capital de risc pentru Redresare, cu o alocare de 400 milioane euro.

Mecanismul de Redresare si Rezilienta este instrumentul principal al initiativei NextGenerationEU (Urmatoarea Generatie UE), care va furniza pana la 800 de miliarde EUR (in preturi curente) pentru a sprijini investitiile si reformele in intreaga Uniune Europeana. PNRR face parte dintr-un raspuns coordonat fara precedent al UE la criza provocata de pandemia de COVID-19, menit sa abordeze provocarile europene comune prin adoptarea tranzitiei verzi si a celei digitale, precum si sa consolideze rezilienta economica si sociala si coeziunea pietei unice.
Pentru multe informatii despre PNRR, vizitati https://mfe.gov.ro/pnrr/.