Arhive etichete: concentrari economice

poză_tabel_consiliul_concurenţei main

Consiliul Concurenței: În 2014, valoarea tranzacțiilor pe piața românească s-a triplat până la 3,14 mld. dolari. Cele mai multe tranzacții ajunse pe masa instituției vin din retail și sectorul financiar – bancar

Numărul de operațiuni de concentrare economică analizate de autoritatea de concurență în ultimii 3 ani a fost relativ constant, potrivit raportului Consiliului Concurenţei  pe anul 2015 Evoluţia concurenţei  în sectoare cheie.

Cele mai dinamice sectoare în ceea ce priveşte operaţiunile de concentrare economică au fost în perioada 2012 – primul semestru din 2015 sectorul de retail şi vânzări angro, sectorul financiar- bancar, sectorul energetic şi extractiv şi cel al serviciilor.

În anul 2014, sectorul imobiliar cu 19% și sectorul serviciilor cu 19% au totalizat mai mult de o treime din totalitatea operațiunilor de concentrare analizate și aprobate de Consiliul Concurenței, în timp ce, în primul semestru al anului 2015, cel mai activ sector a fost cel de retail și vânzări angro, cu 4 operatiuni de concentrare reprezentând  29 %, urmat îndeaproape de sectorul financiar-bancar cu 3 operaţiuni  însumând  21% din total şi de sectorul serviciilor pentru care autoritatea de concurenţă a aprobat  două operaţiuni de concentrare reprezentând 14 % din totalul operaţiunilor.

În intervalul 2012-2014, tranzacțiile din sectorul imobiliar au crescut constant, de la 2% în anul 2012, la 19% în 2014, pe fondul restabilirii încrederii în piața imobiliară.

În ceea ce priveşte tranzacţiile realizate în România, între anii 2012 şi 2014, atât numărul cât şi valoarea totală a acestora au crescut de la an la an.

Astfel, creșterea valorii medii a tranzacțiilor de la 6,9 milioane de dolari în 2012, la 17,2 milioane de dolari în 2014 sugerează o creștere a dimensiunii jucătorilor implicați în astfel de tranzacții.

În raport se precizează ca în anul 2012, Consiliul Concurenței a analizat și aprobat 42 operațiuni de concentrare economică, în anul 2013 a analizat și a aprobat 38 de operațiuni, iar în anul 2014 – 42 de operațiuni.

De asemenea, potrivit raportului , în sectorul serviciilor și producției au avut loc numeroase operațiuni de concentrare, cu o scădere semnificativă în anul 2013.

Valoarea totală a tranzacțiilor pe piața românească a fost, în anul 2013, de 1,09 miliarde de dolari (în creștere cu 39% față de anul precedent), în timp ce în anul 2014, valoarea totală a tranzacțiilor pe piața românească a fost de 3,137 miliarde de dolari (reprezentând o creștere de aproximativ 187,8% față de anul 2013).

Potrivit aceluiaşi raport, în anul 2013, cele mai active industrii din România ,ca volum, au fost sectorul producției (19 tranzacții), sectorul energetic și industriei extractive (17 tranzacții), telecom și media (15 tranzacții). În anul 2014, cele mai active industrii din România ,ca volum, au fost sectorul serviciilor (25 tranzacții), sectorul de retail și vânzării angro (20 tranzacții) și sectorul IT (16 tranzacții).

În ceea ce priveşte cele mai active industrii din România în 2013 după valoarea tranzacțiilor au fost sectorul financiar-bancar, sectorul imobiliar și sectorul de retail și vânzări angro. În anul 2014, cele mai active industrii din România (ca valoare) au fost sectorul IT (174,4 milioane dolari), sectorul serviciilor (126,1 milioane dolari) și sectorul imobiliar (57,2 milioane dolari).

Retailul și sectorul financiar – bancar, cap de listă în tranzacțiile notificate Consiliului Concurenței în prima jumătate a anului. În 2014, imobiliarele și serviciile au fost cele mai active sectoare

Numărul de operațiuni de concentrare economică analizate de autoritatea de concurență în ultimii 3 ani a fost relativ constant. Astfel, în anul 2012, Consiliul Concurenței a analizat și aprobat 42 operațiuni de concentrare economică, în anul 2013 a analizat și a aprobat 38 de operațiuni, iar în anul 2014 – 42 de operațiuni.

În anul 2014, sectorul imobiliar și sectorul serviciilor au totalizat mai mult de o treime din totalitatea operațiunilor de concentrare analizate și aprobate de Consiliul Concurenței, în timp ce, în primul semestru al anului 2015, cel mai activ sector a fost cel de retail și vânzări angro, urmat îndeaproape de sectorul financiar-bancar.

În perioada 2012-2015, principalele sectoare în care s-au realizat operațiuni de concentrare economică, supuse analizei autorității de concurență, au fost sectorul de retail și vânzări angro, sectorul financiar-bancar și sectorul energetic și extractiv.

În anul 2013, cele mai multe operațiuni s-au înregistrat în sectorul energetic și extractiv și în sectorul financiar-bancar. De aemenea, în sectorul serviciilor și producției au avut loc numeroase operațiuni de concentrare, cu o scădere semnificativă în anul 2013.

În anul 2012, cele mai multe operațiuni de concentrare economică analizate și aprobate de autoritatea de concurență au fost realizate în sectorul de retail și vânzări angro, urmat îndeaproape de sectorul serviciilor. În intervalul 2012-2014, tranzacțiile din sectorul imobiliar au crescut constant, de la 2% în anul 2012, la 19% în 2014, pe fondul restabilirii încrederii în piața imobiliară.